Møteplan høst 2022

Med forbehold om endringer. Alle møter i Vognskjulet på Prestegården.

Onsdag 24. august:  Kjerringfjell Signalstasjon og den optiske telegraf (Trond Barth Andersen)

Onsdag 21. september:  Brenntorv fra Vittersøtjønna  (Kjell Skallist)

Onsdag 19. oktober:  Da grendeskolene ble samlet, glimt fra et lærerliv  (Berit Lund)

Onsdag 30. november:  Førjulsmøte, med gamle bilder fra Tjølling