Med forbehold om endringer. Alle møter i Vognskjulet på Prestegården.

Møteplan høst 2023

onsdag 23. august kl 18.00: Vandring på Halsen

onsdag 30. august kl 19.00: Tjølling i grevskapstiden v/ Aina Aske

onsdag 27. september kl 19.00: Rottenikken v/ Vidar Ullenrød

onsdag 25. oktober kl 19.00: Sykdomsbekjempelse i gammel tid v/ Per Evtun

onsdag 29. november kl 19.00: Førjulsmøte

Torsdagskafe høst 2023, kl 12.00-14.00 – se program her