Tjølling Travforening

Interessen for hest og trav var stor i bygda da Tjølling Travforening ble stiftet 7. januar 1896. Kappkjøring foregikk hovedsaklig vinterstid. Først på Gloppejordet og Varildfjorden, senere på Vittersøtjernet. Hovlandbanen ble anlagt i 1918, og en ny tid kom med totalisatorspill på Bjerkebanen i 1928 og Jarlsbergbanen i 1935. Lokalt ble Tjølling Landbane åpnet i 1951, med senere utvidelse i 1983.

Hester og hestefolk fra Tjølling har hele veien markert seg sterkt i norsk travsport. Fortsatt er hesteinteressen og hesteholdet stort i traverbygda. Larvik Travlag ble dannet i 2002, som en videreføring av distriktets lokale travforeninger, herunder Tjølling Travforening.

Trygg T 4 ble kjøpt til Tjølling i 1898. Han var en av landets raskeste hester, og en meget populær avlshingst som fikk mer enn 1000 hopper. (tegning av H.W.Smith)