Våre historiske samlinger på Prestegården

Vi ønsker at mange skal få se og oppleve atmosfæren i den ærverdige Borgerstua og de historiske samlingene som vi har etablert i låven. Det passer godt for skoleklasser, grupper i alle aldre eller enkeltpersoner.

Ta kontakt med oss på telefon 909 10 702 (Turid Kjærmann Jensen), så avtaler vi en omvisningsrunde.

Tjølling historielag disponerer alle bygningene på Tjølling prestegård, bortsett fra presteboligen, som eies av Opplysningsvesenets fond. Larvik kommune eier de bygningene historielaget disponerer. Hele prestegården er fredet.

I låven er det utstillinger i fjøset, med bl.a. skomakerverksted, skolestue, systue og hjulmakerverksted, «Hølenrommet» og stallgangen. Også grisehuset er innredet til utstillingslokale.

Steinmuseet, som tidligere var på Larvik Museum, har gjenoppstått i potetkjellerbygningen. Det siste nye er at vi har bygd smie bak låven og innredet et steinsliperverksted i potetkjelleren.

Historielaget har kontor og samlingsrom for styret og dugnadsgjengen i Borgerstua, der Tjølling formannskap og kommunestyre hadde sine møter fram til 1914.

Møter holdes i Vognskjulet, der det også er husflidsutstilling på trevet. Historielaget har ansvaret for indre vedlikehold og enklere utvendig vedlikehold av bygningene, samt vedlikehold av utearealene. Vi holder nå på med å oppgradere Vognskjulet som møte- og utstillingslokale, og har også innredet et bibliotek/arbeidsrom.

Legg igjen en kommentar