Jordebok fra Tjølling 1685

Jordebok var i middelalderen en oversikt over skattbare gårdsbruk og andre eiendommer som tilhørte kronen, kirken eller private godseiere, og alle avgifter og plikter som påhvilte dem. Fra ca. 1590 til ca. 1660 finnes det en rekke jordebøker som omfatter de fleste delene av landet. Jordebøkene er en forløper til dagens matrikkel, ettersom sentralmakten alltid har behov for skatter og andre inntekter fra sine undersåtter. Jordeboken fra 1684 er en skinninnbundet bok med oversikt over gårdsbruk i Tjølling. Nedtegnelsen er gjort av prest Peder Jenssen Munchgaard.

I jordeboken gir han referanse til tidligere nedtegnelse fra 1525. Munchgaard var dansk og kom til Tjølling som kapellan i 1670, før han overtok som prest i perioden 1685-96. Han var den første som begynte å føre kirkebok i Tjølling. Grev Gyldenløve fikk i 1692 godkjent av kongen den samlede jordebok han satte opp for grevskapet, basert på summen av skyld i hvert enkelt prestegjeld i grevskapet. Hans samlede jordegods i Tjølling besto av ca 147 huder eller omkring 220 bismerpund smør skyldverdi, fordelt på 50 gårder. Dette var 37 % av samlet jordskyld i Tjølling, vesentlig lavere enn f eks i Brunlanes og Hedrum. (kilde – Store norske leksikon, Wikipedia, Tjølling Kirke 1150-1950, Tjølling bygdebok) 5.1.21 øb