Svartebok fra Klåstad

Opprinnelig manuskript

Forklaring v/Astri Jahnsen (1957)