Tjølling Sangforening

Tjølling sangforening

Tjølling sangforening ble stiftet 2. februar 1895, på initiativ fra bokforeningen «Harald Haarfagre». I tidsrommet 1911-14 var koraktiviteten knyttet til Tjølling Ungdomslag. Fra 1928 var foreningen tilknyttet Vestfold Sangerfylking, og deretter det som i dag er Norges korforbund. Koret er fortsatt i full vigør i 2021, med Jens Peter Mikkelsen som dirigent.

Tjølling sangforening har gjennom tiårene vært et aktivt innslag i Tjøllingsamfunnet. 17.mai 1899 reiste sangforeningen en bautastein på kirkebakken over Eidsvollsmennene Iver Hesselberg og Ole Olsen Amundrød. Tidlig på 1900-tellet var det nært knyttet til Ungdomslaget. Fra 1901 holdt koret årlige tilstelninger til inntekt for menighetssykepleien. Sangforeningen startet i 1943 innsamlingen til nytt orgel i Tjølling kirke, som til slutt ble innviet i 1961. I 1932 ble det reist et minnesmerke over losen «Ulabrand» i Ula. Monumentet er laget av billedhugger Hans Holmen fra Hedrum.

Musikalsk har koret framhevet seg gjennom årtiene. Vi kan nevne NRK-opptak i Ula i 1948, 800-års feiringen av Tjølling kirke, 3.plass i NRK’s korkonkurranse i 1976, Revyer i Munken, 1. plass i klasse B på Landssangerstevnet i Bergen i 1997 og vinner av flere korkonkurranser i Vestfold.