Artikkel om sokneprest Stephansen og hans kallsbok.

Ikke bare en prest. Niels Seyersløv Stephansen(1775-1833). Niels Seyersløv Stephansen virket som sokneprest i Tjølling i perioden 1800 til 1833. Han fikket ry som en usedvanlig personlighet og hadde betydning langt utover hva den ordinære prestegjerningen skulle tilsi. Og han etterlot en rikholdig kallsbok som har vært en viktig kildefor bådehistorikere og forfattere.Lorens Berg skrev … Les mer

1. Tjølling tropp av NSF

1. Tjølling tropp. 1. Tjølling tropp ble stftet 14. januar 1966.  Initiativet ble tatt av tidligere speidere i 5. Larvik tropp.  Troppen var tilsluttet NSF (Norsk Speidergutt Forbund).  Bjarne Ingjerd («Klokker’n») var troppsleder og ildsjel de første 20 år.  Hans hjem på Gloppe 2 var møtested de første årene, før troppen fikk egen hytte på … Les mer

Tjølling Jeger og Fiskerforening

Tjølling Jeger og Fiskerforening Tjølling Jeger og Fiskerforening ble stiftet i mars 1949. Til det konstituerende møtet kom det 75 jeger- og fiskerinteresserte personer, hovedsakelig grunneiere. Foreningen bidro straks til en organisering av Tjølling viltstellområde, som organiserer grunneierne som har jaktretten. Disse foreningene har hatt et nært samarbeid siden. TJFF har gjennom årene hatt aktiviteter … Les mer

Tjølling Sangforening

Tjølling sangforening Tjølling sangforening ble stiftet 2. februar 1895, på initiativ fra bokforeningen «Harald Haarfagre». I tidsrommet 1911-14 var koraktiviteten knyttet til Tjølling Ungdomslag. Fra 1928 var foreningen tilknyttet Vestfold Sangerfylking, og deretter det som i dag er Norges korforbund. Koret er fortsatt i full vigør i 2021, med Jens Peter Mikkelsen som dirigent. Tjølling … Les mer

Jordebok fra Tjølling 1685

Jordebok var i middelalderen en oversikt over skattbare gårdsbruk og andre eiendommer som tilhørte kronen, kirken eller private godseiere, og alle avgifter og plikter som påhvilte dem. Fra ca. 1590 til ca. 1660 finnes det en rekke jordebøker som omfatter de fleste delene av landet. Jordebøkene er en forløper til dagens matrikkel, ettersom sentralmakten alltid … Les mer