Jordebok fra Tjølling 1685

Jordebok var i middelalderen en oversikt over skattbare gårdsbruk og andre eiendommer som tilhørte kronen, kirken eller private godseiere, og alle avgifter og plikter som påhvilte dem. Fra ca. 1590 til ca. 1660 finnes det en rekke jordebøker som omfatter de fleste delene av landet. Jordebøkene er en forløper til dagens matrikkel, ettersom sentralmakten alltid … Les mer