Istre kirke

ISTRE KIRKE – Hvor lå den? Av Kjell Håkestad Istre kirke lå en gang i Tjølling, men hvor? Kirkens beliggenhet er en av de største uløste gåtene i Tjøllings rike historie. Hva vet vi om kirken? I følge biskop Jens Nilssøns visitasbøger og reiseoptegnelser 1574-1597, brant kirken i 1567. Ingen øyenvitneskildringer, bilder, beskrivelser, kart eller … Les mer

Artikkel om sokneprest Stephansen og hans kallsbok.

Ikke bare en prest. Niels Seyersløv Stephansen(1775-1833). Niels Seyersløv Stephansen virket som sokneprest i Tjølling i perioden 1800 til 1833. Han fikket ry som en usedvanlig personlighet og hadde betydning langt utover hva den ordinære prestegjerningen skulle tilsi. Og han etterlot en rikholdig kallsbok som har vært en viktig kildefor bådehistorikere og forfattere.Lorens Berg skrev … Les mer

Tjølling Sangforening

Tjølling sangforening Tjølling sangforening ble stiftet 2. februar 1895, på initiativ fra bokforeningen «Harald Haarfagre». I tidsrommet 1911-14 var koraktiviteten knyttet til Tjølling Ungdomslag. Fra 1928 var foreningen tilknyttet Vestfold Sangerfylking, og deretter det som i dag er Norges korforbund. Koret er fortsatt i full vigør i 2021, med Jens Peter Mikkelsen som dirigent. Tjølling … Les mer