1. Tjølling tropp av NSF

1. Tjølling tropp. 1. Tjølling tropp ble stftet 14. januar 1966.  Initiativet ble tatt av tidligere speidere i 5. Larvik tropp.  Troppen var tilsluttet NSF (Norsk Speidergutt Forbund).  Bjarne Ingjerd («Klokker’n») var troppsleder og ildsjel de første 20 år.  Hans hjem på Gloppe 2 var møtested de første årene, før troppen fikk egen hytte på … Les mer

Tjølling Jeger og Fiskerforening

Tjølling Jeger og Fiskerforening Tjølling Jeger og Fiskerforening ble stiftet i mars 1949. Til det konstituerende møtet kom det 75 jeger- og fiskerinteresserte personer, hovedsakelig grunneiere. Foreningen bidro straks til en organisering av Tjølling viltstellområde, som organiserer grunneierne som har jaktretten. Disse foreningene har hatt et nært samarbeid siden. TJFF har gjennom årene hatt aktiviteter … Les mer

Tjølling Sangforening

Tjølling sangforening Tjølling sangforening ble stiftet 2. februar 1895, på initiativ fra bokforeningen «Harald Haarfagre». I tidsrommet 1911-14 var koraktiviteten knyttet til Tjølling Ungdomslag. Fra 1928 var foreningen tilknyttet Vestfold Sangerfylking, og deretter det som i dag er Norges korforbund. Koret er fortsatt i full vigør i 2021, med Jens Peter Mikkelsen som dirigent. Tjølling … Les mer

Tjølling Travforening

Interessen for hest og trav var stor i bygda da Tjølling Travforening ble stiftet 7. januar 1896. Kappkjøring foregikk hovedsaklig vinterstid. Først på Gloppejordet og Varildfjorden, senere på Vittersøtjernet. Hovlandbanen ble anlagt i 1918, og en ny tid kom med totalisatorspill på Bjerkebanen i 1928 og Jarlsbergbanen i 1935. Lokalt ble Tjølling Landbane åpnet i … Les mer