Sokneprest Stephansens kallsbok

Niels Seiersløv Stephansen (1775-1833), var sokneprest i Tjølling i perioden 1800-1833. En prestestilling ble tidligere ofte omtalt som et kall eller prestekall. Hvert kall hadde sin kallsbok, der presten skrev ned alt av viktighet som skjedde i menigheten i løpet av vedkommendes tid som prest, i tillegg til sine egne biografiske opplysninger.

Stephansens kallsbok er en egen bok der han skrev svært grundig om alt som rørte seg i Tjølling i løpet av sine 33 år som prest der. Kallsboken ble gjort tilgjengelig i moderne skrift da Ludvig Engeset satte seg ned ved skrivemaskinen og produserte en avskrift på 466 sider som ble samlet i 4 hefter.  Engeset var da kommunearkivar i Oslo, og avskrivingen ble ferdig i påsken 1940.