Styret og kontakter

Etter årsmøtet i 2023 består historielagets styre av Svein W. Løsnæs (leder), Turid Kjærmann Jensen (styremedlem), Gunn Torhild Nyland (styremedlem), Jon Steinar Østgård (kasserer), Øyvind Birkeland (nestleder), Jan Olaf Wiik (sekretær), Kjell Håkestad (varamedlem) og Ellen Berntsen Nygaard (varamedlem).


Styret kan kontaktes pr epost til borgerstua@outlook.com eller på telefon til Svein W. Løsnæs 975 58 000.


For spørsmål om foreningens nettside eller annet historisk materiale kan det benyttes epost til kontakt@tjollinghistorielag.no