Styret og kontakter

Etter årsmøtet i 2024 består historielagets styre av Svein W. Løsnæs (leder), Turid Kjærmann Jensen (nestleder), Jon Steinar Østgård (sekretær), Gunnar Wiik (kasserer), Gunn Torhild Nyland (styremedlem), Kjell Håkestad (styremedlem), Stein Sommer (varamedlem) og Kari Andresen Hessevik (varamedlem).


Styret kan kontaktes pr epost til borgerstua@outlook.com eller på telefon til Svein W. Løsnæs 975 58 000.


For spørsmål om foreningens nettside eller annet historisk materiale kan det benyttes epost til kontakt@tjollinghistorielag.no