Tjølling Jeger og Fiskerforening

Tjølling Jeger og Fiskerforening Tjølling Jeger og Fiskerforening ble stiftet i mars 1949. Til det konstituerende møtet kom det 75 jeger- og fiskerinteresserte personer, hovedsakelig grunneiere. Foreningen bidro straks til en organisering av Tjølling viltstellområde, som organiserer grunneierne som har jaktretten. Disse foreningene har hatt et nært samarbeid siden. TJFF har gjennom årene hatt aktiviteter … Les mer