Gamle travhistorier

(Tjølling Historielag 23. mars 2003) Prestegårdsforvalter Kristian Fossane.Kristian Fossane var forvalter på prestegården i perioden 1920-1928. Iskjøringa i 1923 var en kald fornøyelse. Anders Sjølyst var sekretær i travforeningen, og skrev en frodig og morsom sang i forbindelse med kjøringa og etterfølgende fest. Prestegårdsforvalter Fossane hadde en dårlig hest for spissleden, og i sin iver … Les mer