Med forbehold om endringer. Alle møter i Vognskjulet på Prestegården. Møteplan høst 2023 onsdag 23. august kl 18.00: Vandring på Halsen onsdag 30. august kl 19.00: Tjølling i grevskapstiden v/ Aina Aske onsdag 27. september kl 19.00: Rottenikken v/ Vidar Ullenrød onsdag 25. oktober kl 19.00: Sykdomsbekjempelse i gammel tid v/ Per Evtun onsdag 29. … Les mer