Møteplan høsten 2022

Møteplan høst 2022 Med forbehold om endringer. Alle møter i Vognskjulet på Prestegården. Onsdag 24. august:  Kjerringfjell Signalstasjon og den optiske telegraf (Trond Barth Andersen) Onsdag 21. september:  Brenntorv fra Vittersøtjønna  (Kjell Skallist) Onsdag 19. oktober:  Da grendeskolene ble samlet, glimt fra et lærerliv  (Berit Lund) Onsdag 30. november:  Førjulsmøte, med gamle bilder fra Tjølling